November 28, 2020

Underdog 24

– Mot alle odds

Ep 03: Derfor skyter vi ulv: – Den er farlig og dreper lett 20-30 sau

ULV: I 2019 ble over 1.400 sauer tatt av ulven. Det er én av årsakene til at mange vil rovdyret til livs.

(Del 1 av 2) I denne episoden får du høre hvorfor Jegernes Interesseorganisasjon og Ronny Wollert Andreassen er fast bestemt på at det er både riktig og viktig å skyte ulv.

De som vil skyte ulv, og de som vil ha mer ulv, er ihuga motstandere. Så steile er frontene, at det nesten er vanskelig å forstå at begge leirene faktisk snakker om samme dyr, i samme skog.

Ulveforkjemper-intervjuet kommer fredag 14. februar. 

For å få forstå saken – og dyret, som vekker så sterke følelser, har Underdog 24 sydd sammen en ulvespesial på to episoder. Tanken er at lytterne skal få en grundig innføring i partenes syn på saken.

Her kan du høre ulvemotstanderen fortelle om: 

  • Ulvejegernes reaksjon på etter navnene deres ble offentliggjort
  • Hvorfor det er riktig å skyte ulv
  • Hva slags skadeverk ulven er i stand til å gjøre
  • Ulven som gikk gjennom en barnehage
  • Hva jegerne tenker om ulveforkjemperne

PS. Begge organisasjonene er høringsinstanser i ulvesaken.